Deltagartävling 1999

Poäng

  Vinklat Kollektion Nät Skruvat Totalt
Mats Berggren 9 7 12 4 32
Hans Tegnander 1 8   11 20
Anders Hammarström 8 4 5 1 18
Giorgio Peressutti 1 4 1 1 7
Peter Eckersand   4     4
Peter Slättberg   1 1 1 3
Dan Wahlbeck       3 3
Stefan Litzén 1   1   2
Robert Ström 1   1   2
Cathrine Nestenborg 1       1
Cathrine Brandt   1     1
Bengt Björlin     1   1
Anders Uppström       1 1

 

Regler

Varje medlem får ställa upp med max 3 bilder per gång.
Alla närvarande vid tävlingstillfället poängsätter varje bild med 1-5 poäng (5 bäst). Egna bilder ger man 3 poäng. Dessutom får man ge en röst på den bild man tycker har tolkat temat bäst.

1:a plats 5 poäng
2:a plats 4 poäng
3:e plats 3 poäng
Bästa tolkning av tema 2 poäng
Deltagande 1 poäng

 


[ Hem ] [ Om MFK ] [ Månadsmöten ] [ Aktiviteter ] [ Kontakta oss ] [ Länkar ]